क्र.स शीर्षक अपलोड मिति दस्तावेज
बैठकको कारवाही सम्बन्धी सूचना ।
सभामुख र उपसभामुख पदको प्रस्तावित उमेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा संसदीय दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण
संसदीय दलको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण फाराम
प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
दोश्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना
व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
१० स्थायी राजधानीबाट कार्य सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना