क्र.स शीर्षक अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश स्थापना दिवसको शुभकामना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बिद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
उपसभामुख निवासको मर्मत कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सभा गृह करिडोरमा ग्रेनाइट आपूर्ति र स्थापना गर्न सिल कोटेशनको आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक)
प्रदेश सभाहलको करिडोरमा ग्रेनाइट विछ्याउने कार्यको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्बन्धमा
प्रदेश सभा दर्पण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभाको सेरोफेरो कार्यक्रम रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रसारण तथा अनलाइनबाट प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी सूचना
सभा गृह करिडोरमा ग्रेनाइट आपूर्ति र स्थापना गर्न सिल कोटेशनको आह्वानको सूचना
१० ल्यापटप कम्प्युटर अफिस सामाग्री खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना